Ma trận chuyển mạch hình ảnh HDMI

Ma trận chuyển mạch hình ảnh gồm 4x4 HDMI. Cho phép Cho phép định tuyến đồng thời 4 nguồn HDMI cho tối đa 4 màn hình. Hỗ trợ lên đến 4K @ 60Hz , 4: 4: 4 và HDR

Bộ chuyển mạch tín hiệu liền mạch HDMI

Bộ chuyển mạch HDMI 4 x 1 hiệu suất cao với khả năng Quad-View- Picture-in-Picture (PIP) và chuyển mạch liền mạch.

Bộ chia tín hiệu HDMI

Bộ chia tín hiệu HDMI cho phép truyền âm thanh và video từ một nguồn duy nhất đến 8 đầu ra HDMI lên đến độ phân giải Ultra High Definition 4K2K (2160p) mà không làm giảm chất lượng hoặc độ phân giải.

Bộ chia và khuếch đại tín hiệu HDMI

Bộ chia và khuếch đại HDMI cho phép một nguồn tín hiệu hình ảnh vào có thể hiển thị ra nhiều màn hình.

Extron XTP CrossPoint 1600

This switching matrix is ​​configured from 4 × 4 to 16 × 16 using a series of input and output boards available. It sends video signals, audio, Rs-232, Ethernet and power up to 100m on one cable.

Extron ISS 506

Extron ISS 506 is a seamless adapter that supports a wide range of input video sources such as PC images, HDTV and standard definition video.

Extron DTP CrossPoint 84

Extron DTP CrossPoint® 84 is a switching matrix with HDMI and DTP input and output, comprehensive DSP audio. DTP CrossPoint® 84 is the premier solution for a complete system with multiple applications including multiple monitors, audio devices and AV equipment.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second