Forum 3000

Dòng Forum 3000 là dòng micro hội thảo phổ biến của hãng RCF - Italy, thiết kế đơn giản, dễ dùng và ổn định cho các phòng hội nghị lớn và họp thường xuyên. GIá phù hợp với thị trường bình dân.
 

 

RCF microphone digital Forum 6000

The DMU 6100 the heart of the system allowing the direct connection of up to 60 microphone sets on two lines. 

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second