Loa âm trần SF 26CT

SF 26CT là loa âm trần hai dải, công suất 64W, hoạt động ở chế độ 8 ohm hoặc 70/100 volt. SF 26CT cung cấp dải tần số rộng hơn và mượt mà hơn từ 65 Hz đến 22 kHz và được thiết kế với độ phủ 111 ° đảm bảo chất lương âm thanh của phòng họp.

Extron DMP 128

The Extron DMP 128 is a 12 × 8 audio mixer with features like automatic harmonic distortion, network audio and POTS analog phone. The DMP 128 series provides a configuration for DSP access to simplify mixing, routing, and audio optimization for video conferencing.

Extron XPA 2004

Extron XTRA ™ Series XPA 2004 is an advanced, high-performance audio amplifier designed for meeting rooms.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second