Thiết bị chia sẻ nội dung không dây

ShareLink® Pro 500 là thiết bị hỗ trợ trình chiếu có dây và không dây cho phép mọi người trình bày nội dung từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh trên màn hình. Nó có công nghệ tiên tiến hỗ trợ hiển thị đồng thời tối đa bốn thiết bị, bao gồm một thiết bị kết nối HDMI.

Extron ShareLink 200

Extron Sharelink 200

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second